Skylink

Inštalácia predaj a nastavenie satelitných prijímačov

Pozor!!!

Od 1. 4. sa mení výška servisného poplatku z 19,20 ročne na :

Jednorazová platba na 12 mesiacov

34

   935 Kč

Jednorazová platba na 24 mesiacov

54

1 485 Kč